Skip to content

Adult Attachment Therapy – Masterclass

Van Hart Tot Hart

Adult Attachment Therapy – Masterclass

Adult Attachment Therapy – masterclass

Opleiding van 5 weekenden voor professionals die werken met volwassenen met hechtingsproblematiek (bindingsangst/verlatingsangst).

Adult Attachment Therapy is een non-verbale fysieke therapievorm. We veranderen de neuroceptie van de cliënt door te werken met het lichaam, via de taal van het lichaam.

“Geef de volwassene wat die als kind tekort is gekomen”.

Het percentage kinderen met een veilige hechting, ligt tussen de 60 en 70%. Dat houdt dus in dat 30 tot 40% niet veilig gehecht is. Deze kinderen hebben een hechtingstrauma (ook wel complex trauma genoemd). Regelmatig komen deze kinderen later, als ze volwassen zijn bij een therapeut met problemen op het terrein van hun zelfbeeld, relatieproblemen, problemen met stress of faalangst, ​bindingsansgt of verlatingsangst. En wat kunnen we er dan mee? Cognitieve therapie, Fase-therapie, EMDR, EFT of noem maar op. Maar lukt dit altijd?

Niet zelden hebben we onze cliënten dan jaren lang in behandeling, zonder echt een horizon te zien. Niet leuk voor ons behandelaars en niet fijn voor de cliënten. We merken dat aan onze cliënten die aangeven wel genoeg inzichten te hebben gekregen, maar ze komen niet dieper in hun proces.

Soms zit er een perinataal trauma of een hechtingstrauma onder, waar de cliënt zelf geen zicht op heeft. Wel ervaren ze de gevolgen van dat trauma, gevolgen waarvoor ze bij ons komen.

Op jonge leeftijd gebruikten kinderen nog geen gesproken taal. Ze communiceerden voornamelijk door middel van het uiten van emoties. ​Uiteraard leert een kind vanaf zijn 2-3 jaar zijn eerste woordjes. Maar tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen ze de taal nog niet adequaat gebruiken om uitdrukking te geven aan hun emoties en behoeften. Ze gebruiken deze eerder functioneel. We moeten de trauma’s helen die daar ontstaan zijn, maar met de klassieke therapieën, die veelal gebaseerd zijn op praten en cognitie, zijn hiervoor ontoereikend.

De Amerikaanse onderzoeker neuropsychologie dr. Allan Schore, gaf aan dat ​we, om een dergelijk trauma te kunnen behandelen, dienen over te stappen van een cognitieve benadering naar een emotionele benadering. Het inspelen op het autonome zenuwstelsel is hierbij het voornaamste doel.

De polyvagaal theorie van professor Stephen Porges, hoogleraar psychiatrie, geeft ons handvatten om via de onbewuste reactie op een eerder doorgemaakt trauma, via ons lichaam te kunnen werken.

Deze zienswijze was de bron voor het ontstaan van de Adult Attachment Therapy, een non-verbale fysieke therapievorm, waarbij de neuroceptie van de cliënt met hechtingsproblematieken veranderd kan worden. Deze verandering creëren we door te werken met het lichaam, waarbij de non-verbale communicatie en de gewaarwordingen in het lichaam de belangrijkste factoren zijn.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werken met volwassenen met hechtingsproblematiek en de gevolgen daarvan (psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, coaches, orthopedagogen, …).

Programma

Blok 1
Theorie:
Het triune systeem van Paul MacLean
De Polyvagaaltheorie van prof. Stephen Porges
Het omgaan met trauma: Somatic Experiencing van dr. Peter Levine
Praktijk:
Het fysieke contact: oxytocine
Traumasporen en het lichaam: deel 1

Blok 2
Theorie:
Hechtingsstijlen volgens prof. Ainsworth
De Contactcirkel van prof. Kohlrieser
Van Freese naar beweging, van afstand naar nabijheid, van rood, via oranje naar groen
Over behoeften en angsten
Praktijk:
Hoe om te gaan met deelpersoonlijkheden binnen de cliënt
Fysieke ondersteuning verwerking trauma ​

Blok 3
Theorie:
Een levensverhaal schrijven: nuttig of overbodig?

Diagnostiek van hechtingsproblemen door middel van het gebruik van een levensverhaal
Oude traumastukken die de therapie kunnen hinderen
De familie van vijf:  overlevingspatronen binnen de volwassenen: de Criticus, Drammer, Perfectionist, Regelgever en Controleur.
Praktijk:
Transactionele analyse (Eric Berne): hoe om te gaan met oude traumastukken binnen de communicatie

Blok 4
Theorie:
De stappen binnen de Adult Attachment Theory, de 4 v’s in de praktijk
Traumasporen deel 2
Praktijk:
Adult Attachment Therapy in de praktijk

Blok 5
Theorie:
Toets theorie
Praktijk:
Toets vaardigheid

Lesgever: Remke T. Kamphuis (psychotherapeut) met assistentie van Isabelle Verstraeten (Adult Attachment Therapeut en Innerlijke Kindcoach)

Doel van deze cursus: na het volgen van deze cursus

• ben je in staat om vroegkinderlijk trauma te herkennen bij je cliënten

• beheers je technieken die je kan inzetten bij preverbaal complex trauma

• kan je zelf aan de slag met technieken uit de Adult Attachment Therapy

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14 deelnemer

Voor meer informatie en opgave zie: www.owc.be

Data: 2022

Locatie: OWC, Antwerpen

Tijden: 10:00 – 17:00

Voor verdere informatie en opgave zie: www.owc.be