Skip to content

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Van Hart Tot Hart

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Adult Attachment Therapy: opleiding

In toenemende mate worden we ons ervan bewust dat de beginjaren van ons leven de fundering leggen voor ons totale leven. Vandaar dat therapievormen als Adult Attachment Therapy steeds belangrijker worden.

We krijgen dan ook regelmatig de vraag waar men deze vaardigheden kan leren. Om hieraan gehoor te geven starten we met de opleiding tot Adult Attachment Therapeut. Dit is een traject van 5 weekenden, verdeeld over het jaar. Tussendoor zijn er oefendagen en zijn er verplichte sessies supervisie, die tot doel hebben jou als toekomstige therapeut beter te leren kennen en dat we jouw geschiktheid voor dit delicate werk beter kunnen inschatten. Zaken als veiligheid, verbinding, authenticiteit, intimiteit, tegenoverdracht en motivatie komen dan meer naar voren.

Locatie: Praktijk De Vier Cirkels te Muizen (bij Mechelen).

Voorwaarde deelname:

 • je moet door je professie in staat zijn getraumatiseerde mensen te ondersteunen
 • je beschikt over vaardigheden/technieken om die mensen uit de freeze te kunnen halen, indien dit tijdens de sessie plaats mocht vinden
 • je hebt een vooropleiding tot therapeut, psycholoog e.d. en hebt affiniteit met hechtingsproblematiek
 • je bent op een intakegesprek geweest bij Isabelle Verstraeten of Remke Kamphuis

Heb je hier specifieke interesse in en ben je er net als wij van overtuigd dat een groot deel van de volwassen traumaproblematiek zijn oorsprong kan hebben in die jonge kinderjaren, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen en wij zullen je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in Muizen.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Prof. Mary Ainsworth en Prof. John Bowlby: hechtingstijlen
 • Hoe herken ik welke hechtingsstijl iemand heeft
 • Prof. Bessel van der Kolk: The body keeps the score: In welke delen van het lichaam worden op welke leeftijd traumatische ervaringen opgeslagen en hoe kunnen we deze benaderen
 • Betty Martin: aanraken en aangeraakt worden als therapeutisch middel
 • Prof. Stephen Porges: polyvagaal theorie en neuro
 • Prof. Kohlrieser: Van contact tot verbinding: hoe benader ik mijn cliënt
 • Bindweefselmassage als techniek om het autonome zenuwstelsel te beïnvloeden
 • Contact met je eigen emoties leggen: hoe doe je dat?
 • Eric Berne: Transactionele Analyse: een zienswijze
 • Hal Stone: Voice Dialogue: omgaan met stukken in de mens
 • Dr. Peter Levine: technieken uit de Somatic Experiencing praktisch toegepast

Studielast: 5 weekenden op jaarbasis (totaal 90 uur), 5 tussentijdse oefendagen met de deelnemers van de groep (35 uur), supervisie ( 5 x 1 1/2 uur)

Verplichte literatuur: 5 boeken

Vooropleiding: zie boven

Maximale groepsgrootte: 4 personen per groep, dit om de veiligheid te waarborgen

Locatie: De Vier Cirkels te Muizen

Lesgever: Remke Kamphuis en Isabelle Verstraeten

Data: in overleg per groep

Prijs: 2500 euro exclusief supervisiesessies en aanschaf boeken

 

 

Startdata op aanvraag