Skip to content

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Van Hart Tot Hart

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Adult Attachment Therapy: opleiding

Een tipje van de sluier…

De meeste recente studies rondom het verwerken van trauma’s op volwassen leeftijd, die hun bron hebben in de zeer jonge kinderjaren, geven weer hoe belangrijk aanraking is. Een praktische invulling wordt er echter zelden of nooit gegeven. Toch vormt deze jonge kinderjaren de fundering van ons gehele leven. Wat wij toen leerden en meemaakten vormt een blauwdruk van hoe wij de wereld zien en ervaren op volwassen leeftijd. Bij die fundering kunnen we echter met praten in de therapie niet komen. De cliënten geven dan zelf ook aan, dat ze in de therapie veel inzichten hebben gekregen, maar dat er dieper daaronder nog iets zit, waar ze met praten niet bij kunnen komen. En juist voor deze mensen wordt een therapievormen als de Adult Attachment Therapy steeds belangrijker.

Het succespercentage in een cohort van 1000 cliënten, behandeld in de periode van 2014 – 2022, was dit eind 2022 83,6%, waarbij we succes definiëren als zijnde het behalen van de doelstellingen gevormd in de hulpvraag van de cliënt, laat zien dat deze therapievorm aansluit met hoe ons brein werkt. In toenemende mate is er dan ook de vraag naar dit soort therapievormen, echter op dit moment zijn er maar twee mensen in België die deze therapie geven.

Om het totale aantal van praktiserende Adult Attachment Therapeuten uit te breiden, hebben we besloten in kleine groepjes deze vaardigheden aan te leren aan professionals die al therapeutisch bezig zijn met getraumatiseerde cliënten. Door het fysieke en intieme karakter van deze therapievorm, waarbij aanraking centraal staat (het produceren van oxytocine), leggen we veel nadruk op de persoonlijke begeleiding van de cursisten. Immers, elke vorm van tegenoverdracht mag (h)erkend worden en behandeld.

De opleiding tot Adult Attachment Therapeut omhelst een traject van 5 weekenden, verdeeld over het jaar. Tussendoor zijn er oefendagen en zijn er verplichte sessies supervisie, met als doel de toekomstige therapeut beter te leren kennen. Hierdoor kunnen we samen inschatten of deze delicate vorm van therapie iets is wat bij jou past. Zaken als veiligheid, verbinding, authenticiteit, afstemming, intimiteit, tegenoverdracht en motivatie komen dan meer naar voren.

Locatie: Praktijk De Vier Cirkels te Muizen (bij Mechelen).

Voorwaarde deelname:

 • je moet door je professie in staat zijn getraumatiseerde mensen te ondersteunen. Je kan erkennen in welke staat van stress een cliënt zit en hoe je die cliënt daarin kan begeleiden
 • je hebt een vooropleiding tot therapeut, psycholoog e.d. en hebt affiniteit met hechtingsproblematiek
 • je bent op een intakegesprek geweest bij Isabelle Verstraeten of Remke Kamphuis

Spreekt dit je aan en ben je er net als wij van overtuigd dat een groot deel van de volwassen traumaproblematiek en psychologisch leiden zijn oorsprong kan hebben in die jonge kinderjaren, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen en wij zullen je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in Muizen.

INHOUD:

Naast een uitgebreid verdiepen in de neurologie, anatomie en fysiologie komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Prof. Mary Ainsworth en Prof. John Bowlby: hechtingstijlen
 • Hoe herken ik welke hechtingsstijl iemand heeft
 • Prof. Bessel van der Kolk: The body keeps the score: In welke delen van het lichaam worden op welke leeftijd traumatische ervaringen opgeslagen en hoe kunnen we deze benaderen
 • Betty Martin: aanraken en aangeraakt worden als therapeutisch middel
 • Prof. Stephen Porges: polyvagaal theorie en neuroceptie
 • Prof. Kohlrieser: Van contact tot verbinding: hoe benader ik mijn cliënt. In welke fase van het contact leggen zit de cliënt.
 • Het beïnvloeden van de balans binnen het Autonome Zenuwstelsel
 • Contact met de bron van je eigen emoties leggen: hoe doe je dat?
 • Eric Berne: Transactionele Analyse: een zienswijze
 • Hal Stone: Voice Dialogue: omgaan met stukken in de mens
 • Dr. Peter Levine: technieken uit de Somatic Experiencing praktisch toegepast

Studielast: 5 weekenden op jaarbasis (totaal 90 uur), 5 tussentijdse oefendagen met de deelnemers van de groep (35 uur), supervisie (5 x 1 1/2 uur)

Verplichte literatuur: 5 boeken

Vooropleiding: zie boven

Maximale groepsgrootte: 4 personen per groep, dit om de veiligheid te waarborgen

Locatie: De Vier Cirkels te Muizen

Lesgevers: Remke Kamphuis en Isabelle Verstraeten

Data: in overleg per groep

Prijs: 5000 euro exclusief kosten supervisiesessies en aanschaf boeken

 

Wat kan je na volgen deze cursus:

 • herkennen van hechtingsstijl cliënt en opstellen van een behandelplan
 • spreken met het non-verbale deel in de cliënt (de bron van veel volwassen lijden)
 • non-verbaal tot rust brengen van de cliënt, zowel voor als tijdens de sessie
 • helen van vroegkinderlijk trauma (“Geef de volwassene wat die als kind niet gekregen heeft”)
 • samen met de cliënt naar “diepere” lagen gaan, waar ze met praten niet bij kunnen komen
 • regressievaardigheden

 

Voor verdere info: via contactformulier op deze site

 

 

Startdata op aanvraag