Skip to content

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Van Hart Tot Hart

Adult Attachment Therapy – Opleiding

Adult Attachment Therapy: opleiding

Een tipje van de sluier…

De meeste recente studies rondom het verwerken van trauma’s op volwassen leeftijd die hun oorsprong hebben in de zeer jonge kinderjaren, geven weer hoe belangrijk aanraking is. Een praktische invulling wordt er echter zelden of nooit gegeven. Toch vormt deze jonge kinderjaren de fundering van ons gehele leven. Wat wij toen leerden en meemaakten vormt een blauwdruk van hoe wij de wereld zien en ervaren op volwassen leeftijd. Echter bij die fundering (gevormd in de zeer jonge kinderjaren) kunnen we met praten in de therapie niet komen. Psychologen geven aan, dat het erg lastig is om met trauma’s uit de zeer jonge kinderjaren te kunnen werken, dit puur omdat ze er met praten niet bij kunnen komen. Dr. Amir Levine geeft in het boek Attachment aan, dat de therapie minstens 4 jaar duurt. Cliënten geven aan, dat ze met cognitieve therapie veel inzichten hebben gekregen, maar dat er dieper nog iets zit waar ze met praten niet bij kunnen komen. En juist voor deze mensen wordt een therapievormen als de Adult Attachment Therapy steeds belangrijker.

In de periode van 2014 – 2024 werden er 1113 cliënten behandeld met Adult Attachment Therapy.  Het succespercentage in dit cohort was 82,8%, waarbij we succes definiëren als zijnde het behalen van de doelstellingen gevormd in de hulpvraag van de cliënt. Dit laat zien dat deze therapievorm aansluit met hoe ons brein werkt en hoe we dat op volwassen leeftijd nog kunnen beïnvloeden. De therapieduur was 1/2 tot 1 1/2 jaar. In toenemende mate is er dan ook de vraag naar dit soort therapievormen.

Op dit moment (2023) zijn er in België maar twee mensen die deze therapievorm geven. Naar verwachting zullen er eind 2024 5 mensen zijn die deze therapievorm zullen geven.

Om het totale aantal van praktiserende Adult Attachment Therapeuten uit te breiden, hebben we besloten in kleine groepjes deze vaardigheden aan te leren aan professionals die al therapeutisch bezig zijn met getraumatiseerde cliënten. Door het fysieke en intieme karakter van deze therapievorm, waarbij aanraking centraal staat (het produceren van oxytocine), leggen we veel nadruk op de persoonlijke begeleiding van de cursisten. Immers, elke vorm van tegenoverdracht mag (h)erkend worden en behandeld.

De opleiding tot Adult Attachment Therapeut wordt geïntegreerd in de Innerlijke Kind Coach opleiding, welke 3 jaar duurt. In overleg met de cursisten zal er eens in de maand een weekend zijn, waarin de theorie uitgelegd wordt en de praktijk beoefend. Daarnaast worden de cursisten uitgenodigd eens per maand een dag samen te komen om de geleerde stof door te nemen en te oefenen. Daarnaast zijn er een verplichte sessies supervisie, met als doel de toekomstige therapeut beter te leren kennen. Hierdoor kunnen we samen inschatten of deze delicate en mooie vorm van therapie iets is wat bij jou past. Zaken als veiligheid, verbinding, authenticiteit, afstemming, intimiteit, tegenoverdracht en motivatie komen dan meer naar voren.

Locatie: Praktijk De Vier Cirkels te Muizen (bij Mechelen).

Voorwaarde deelname:

 • je moet door je professie in staat zijn getraumatiseerde mensen te ondersteunen. Je kan herkennen in welke staat van stress een cliënt zit en hoe je die cliënt daarin kan begeleiden
 • je hebt een vooropleiding tot therapeut, psycholoog e.d. en hebt affiniteit met hechtingsproblematiek
 • je bent op een intakegesprek geweest bij Isabelle Verstraeten (Nieuwrode) of Remke Kamphuis (Muizen)

Spreekt dit je aan en ben je er net als wij van overtuigd dat een groot deel van de volwassen traumaproblematiek en psychologisch leiden zijn oorsprong kan hebben in die jonge kinderjaren, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen en wij zullen je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in Muizen.

INHOUD:

Lesprogramma

1e jaar: theorie en praktijk:

 • ademwerk (Jeru Kabbal)
 • toegepaste kinesiologie
 • Primal Rebirth Therapie (PRT)
 • Voice Dialogue
 • Somatic Experiencing
  • SIBAM
  • overkoppelingen en onderkoppelingen
  • reguleren, oriënteren, titreren
  • penduleren
 • Transactionele Analyses
  • spelen
  • egogram en psychogram
  • vijfstoelenoefening
  • transacties
 • Het zuivere Innerlijke Kindwerk
  • affirmaties
  • genogram en psychogram
  • luisteren naar en invullen noden Innerlijke Kind
  • praten met het onderbewuste
  • grondwerk
 • NLP
  • de kaart is niet het gebied
  • modaliteiten en submodaliteiten
  • het metamodel
  • tijdlijn/levenslijn
 •  Regressie
  • theorie en praktijk volgens de methode van Hans ten Dam
 • The Work van Byron Katie
   • the Work

2e jaar

 • Regressie
  • theorie en praktijk volgens de methode van Hans ten Dam
 • anatomie, fysiologie, neurologie, embryologie
 • anatomie van de trauma
  • waar vinden we wat in het lichaam bij trauma’s op bepaalde leeftijden?
  • stress t.g.v. traumatische ervaringen
   • hoe herkennen we stress in het lijf van de cliënt en wat kunnen we er aan doen?
  • hoe kunnen we trauma beïnvloeden
   • invloed positieve psychologie
   • oxytocine en trauma
   • voorwaarden voor hechting
 • het werken met een levensverhaal
 • hoe herken ik welke hechtingsstijlen in een levensverhaal?
 • Adult Attachment Therapy
  • hoe waarborgen we veiligheid voor cliënt
   • afstemmen, veiligheid en authenticiteit
  • technieken om fysiek te kunnen werken
 • Van de baarmoeder tot nu
  • ontwikkelingspsychologie
  • de eerste 1000 dagen uit het leven van het kind
  • invloeden op het jonge kind
  • trauma in de eerste 1000 dagen
 • Hechtingsstijlen
  • John Bowlby en Mary Ainsworth
 • Psychiatrie
  • herkennen van psychiatrische patronen
  • DSM-V
  • psychose
  • angststoornissen
  • multipele persoonlijkheid stoornissen (MPS)
  • ASS
  • hooggevoeligheid

3e jaar

 • Praktijk
  • ervaring met eigen cliënten
  • trouble shooting

Eindscriptie en toetsmoment

Aan het einde van de opleiding laat je je vaardigheden zien aan de hand van een sessie met één van jouw cliënten en een cliënt welke ik voor je uitgekozen heb. Tevens willen we graag een scriptie zien waarin je de geleerde stof integreert in een bestaand probleem…

Wat kan je na volgen deze cursus:

 • herkennen van hechtingsstijl cliënt en opstellen van een behandelplan
 • spreken met het non-verbale deel in de cliënt (de bron van veel volwassen lijden)
 • non-verbaal tot rust brengen van de cliënt, zowel voor als tijdens de sessie
 • helen van vroegkinderlijk trauma (“Geef de volwassene wat die als kind niet gekregen heeft”)
 • samen met de cliënt naar “diepere” lagen gaan, waar ze met praten niet bij kunnen komen
 • regressievaardigheden
 • herkennen en behandelen volwassen en kindsdelen met gebruik making van technieken uit de Somatic Experiencing
 • kortom: het aanleren van vaardigheden voor de behandelen van die klachten die het gevolg zijn van een “aandoening” die bij 45% van de bevolking een oorzaak van hun leiden kan zijn en waar we met praten alleen niet bij kunnen komen

Aantal weekenden:

10 op jaarbasis met een start in september 2024. De data worden in overleg met de deelnemers bepaald

Locatie:

De Vier Cirkels, Rateaulaan 20 te Muizen

 

Aantal deelnemers

 • 4-6 deelnemers per groep. Dit in verband met het delicate onderwerp en de directe hands-on manier van werken. Door de kleine groep leren we de deelnemers zeer goed kennen en kunnen we daar bijsturen waar nodig is, wat bij grotere groepen niet mogelijk is.

Boeken welke gelezen moeten worden:

 • Traumasporen van Prof. Bessel van der Kolk
 • Liefdesbang van Hannah Cuppen
 • Polyvagaaltheorie van Prof. Stephen Porges

 

Dit is een globale opsomming van hoe wij de opleiding geven. We behouden ons het recht voor hier en daar veranderingen aan te brengen als de wetenschappelijke ontwikkeling of de individuele noden van de cursisten daar aanleiding toe geven.

Naast een uitgebreid verdiepen in de neurologie, anatomie en fysiologie maken we gebruik van de kennis van:

 

 

Lesgevers: Remke Kamphuis en Isabelle Verstraeten

 

 

Voor verdere info: via contactformulier op deze site

 

 

2 september 2024